Bölüm Anabilim Dalı Başkanlıkları

RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ

BÖLÜM VE ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI

BAŞKANLIK ADI 

ÖĞRETİM ELEMANI ADI-SOYADI

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Muzaffer SÜMBÜL

Radyo Televizyon ABD Başkanı

Prof. Dr. Nüket ELPEZE ERGEÇ

Fotoğrafçılık ve Grafik ABD Başkanı

Prof. Dr. Muzaffer SÜMBÜL

Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD

Doç. Dr. İlke ŞANLIER YÜKSEL

Sinema ABD

Doç. Dr. Üyesi Aydın ÇAM