Tanıtım

 

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ 

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, sayısal teknolojilerdeki hızlı gelişmelere koşut olarak, ülkemizde ve dünyada Radyo, Televizyon ve Sinema alanında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü talebini karşılayabilmek amacıyla 2006 yılında kurulmuştur. “Radyo ve Televizyon”, “Sinema”, "Fotoğrafçılık ve Grafik", “Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri”  olmak üzere dört ana bilim dalına sahip olan bölümümüz, sahip olduğu geniş alt yapı imkanları, genç ve dinamik akademik kadrosuyla görsel ve işitsel medyaya nitelikli mezunlar kazandırmanın ötesinde, Türkiye’deki medya çalışmaları alanına öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

Bölüm; radyo, televizyon ve sinema alanındaki dört yıllık lisans eğitiminde alana ilişkin derslerin yanı sıra, iletişim ve sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik derslere de yer vermektedir. Türkiye’nin en büyük eğitim ve uygulama stüdyolarını barındıran bölümde, öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri gerçek yaşamda kullanmaları ve  üreterek öğrenmelerini sağlamak amacıyla çeşitli atölyeler bulunmaktadır. Bu amaçla bölüm, radyo, televizyon ve film endüstrisinin güncel standartlarında kuramsal ve teknik yapısını geliştirmeyi sürdümektedir. 

6500 metrekare kapalı alana sahip olan uygulama birimlerinde bölümde ilgili derslerin yürütüldüğü fotoğraf atölyesi, radyo ve ses stüdyosu ve öğrenci stüdyolarının yanı sıra, kısa film, belgesel, dijital hikayecilik ve internet televizyonculuğu atölyeleriyle uygulama olanaklarının oluşturulması amaçlanmıştır. Bölümdeki öğretim elemanlarının akademik ilgileri, medya politikası, medyanın ekonomi politiği, göstergebilim, film çalışmaları, sinema tarihi, feminist medya çalışmaları, kitle iletişim kuramları, bilişim ve enformasyon teknolojileri, bilgisayar destekli animasyon  gibi geniş bir çalışma yelpazesi oluşturmaktadır. Bölümümüzün temel hedefi, mezunlarımızın radyo, televizyon ve sinema sektörünün çeşitli alanlarında iş bulabilecek nitelikte yetiştirilmesidir.